انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر سید جمال
موسوی
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922062 (009821)
  نمابر:   ................ (009821)
  پست الکترونیک:  @rhc.ac.ir
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             استادیار
          آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - پریفرال